FAQs Complain Problems

समाचार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मादी गाउँपालिकाको वार्षिक समीक्षा २०७९।०८० ८०/८१ Wednesday, July 26, 2023 - 11:30 PDF icon मादी गाउँपालिकाको वार्षिक समीक्षा २०७९।०८०.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वित्तिय प्रगती तथा आय व्यय विवरण ८०/८१ Sunday, July 16, 2023 - 17:30 PDF icon वित्तिय प्रगती विवरण.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन ७९/८० Sunday, February 5, 2023 - 16:51 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन.pdf
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन ७८/७९ Sunday, February 5, 2023 - 16:38 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८०७९ को आय व्ययको बिबरण । ७८/७९ Monday, September 5, 2022 - 20:41 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७८०७९ को आय व्ययको बिबरण ।.pdf
वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन २०७७।०७८ ७७/७८ Tuesday, December 21, 2021 - 17:48 PDF icon मादी गा.पा को वार्षिक प्रगती विवरण.pdf