FAQs Complain Problems

समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ फाल्गुण र चैत महिनाको आयव्ययको विवरण। ८०/८१ चैत्र आय 06/06/2020 PDF icon आर्थिक वर्ष २०८० ०८१ फाल्गुण र चैत महिनाको आयव्ययको विवरण।.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ माघ महिनाको आयव्ययको विवरण। ८०/८१ माघ आय 06/06/2020 PDF icon आर्थिक वर्ष २०८०८१ माघ महिनाको आयव्ययको विवरण।.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मंसिर महिनाको आयव्ययको विवरण। ८०/८१ मंसिर आय 06/06/2020 PDF icon आर्थिक वर्ष २०८०८१ मंसिर महिनाको आयव्ययको विवरण।.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ कार्तिक महिनाको आयव्ययको विवरण। ८०/८१ कार्तिक आय 06/06/2020 PDF icon आर्थिक वर्ष २०८० ८१ कार्तिक महिनाको आयव्ययको विवरण।.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ असोज महिनाको आयव्ययको विवरण। ८०/८१ असोज आय 06/06/2020 PDF icon आर्थिक वर्ष २०८० ८१ असोज महिनाको आयव्ययको विवरण।.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भदौ महिनाको आयव्ययको विवरण। ८०/८१ भाद्र आय 06/06/2020 PDF icon आर्थिक वर्ष २०८०८१ भाद्र महिनाको आयव्ययको विवरण।.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ श्रावण महिनाको आयव्ययको विवरण। ८०/८१ श्रावण आय 06/06/2020 PDF icon आर्थिक वर्ष २०८० ८१ साउन महिनाको आयव्ययको विवरण।.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९/८० जेष्ठ महिनाको आयव्ययको विवरण। ७९/८० जेठ आय 06/06/2020 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७९।८० जेष्ठ महिनाको आयव्ययको विवरण.pdf
आ.व. २०७९/०८० वैशाख महिनाको आय व्ययको विवरण ७९/८० बैसाख आय 06/06/2020 PDF icon वैशाख महिनाको आय व्यय विवरण.pdf
आ.व. २०७९/०८० चैत्र महिनाको आय व्ययको विवरण ७९/८० चैत्र आय 06/06/2020 PDF icon चैत्र महिनाको आय व्ययको विवरण.pdf

Pages