FAQs Complain Problems

समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ श्रावण महिनाको आयव्ययको विवरण। ८०/८१ श्रावण आय 06/06/2020 PDF icon आर्थिक वर्ष २०८० ८१ साउन महिनाको आयव्ययको विवरण।.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९/८० जेष्ठ महिनाको आयव्ययको विवरण। ७९/८० जेठ आय 06/06/2020 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७९।८० जेष्ठ महिनाको आयव्ययको विवरण.pdf
आ.व. २०७९/०८० वैशाख महिनाको आय व्ययको विवरण ७९/८० बैसाख आय 06/06/2020 PDF icon वैशाख महिनाको आय व्यय विवरण.pdf
आ.व. २०७९/०८० चैत्र महिनाको आय व्ययको विवरण ७९/८० चैत्र आय 06/06/2020 PDF icon चैत्र महिनाको आय व्ययको विवरण.pdf
आ.व. २०७९/०८० फाल्गुण महिनाको आय व्यय विवरण । ७९/८० फाल्गुन आय 06/06/2020 PDF icon फाल्गुण महिनाको आय व्यय विवरण ।.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० माघ महिनाको आय व्यय विवरण । ७९/८० माघ आय 06/06/2020 PDF icon माघ महिनाको आय व्यय विवरण २०७९।०८०_20230226_0001.pdf
2079 पौष महिनाको आयव्यय विवरण ७९/८० पुस आय 06/06/2020 PDF icon 2079 पौष महिनाको आयव्यय विवरण.pdf
आ.व २०७९।०८० मंसिर महिनाको आयव्यय विवरण ७९/८० मंसिर आय 06/06/2020 PDF icon 2079 मंसिर महिनाको आयव्यय विवरण.pdf
प्रकोप व्यवस्थापन कोषको २०७९ श्रावण देखि २०७९ कार्तिक सम्मको आय-व्ययको विवरण ७९/८० कार्तिक आय 06/06/2020 PDF icon प्रकोप व्यवस्थापन कोषको २०७९ श्रावण देखि २०७९ कार्तिक सम्मको आय-व्ययको विवरण.pdf
२०७९ कार्तिक महिनाको आय-व्ययको विवरण ७९/८० कार्तिक आय 06/06/2020 PDF icon २०७९ कार्तिक महिनाको आय-व्ययको विवरण.pdf

Pages