FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गरिने आशयको सूचना।

८०/८१ 05/16/2024 - 13:44 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गरिने आशयको सूचना।.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गरिने आशयको सूचना।

८०/८१ 03/03/2024 - 16:31

बोलपत्र स्वीकृत गरिने आशयको सूचना।

८०/८१ 02/08/2024 - 10:35 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गरिने आशयको सूचना।.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

८०/८१ 12/19/2023 - 16:15

बोलपत्र स्वीकृत गरिने आशयको सूचना।

८०/८१ 11/10/2023 - 10:15 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गरिने आशयको सूचना।.pdf

कोटेशन फाराम बागखोर सडक ढलान योजना ।

७९/८० 04/07/2023 - 14:56 PDF icon बागखोर सडक ढलान योजना.pdf

कोटेशन फाराम बागखोर सडक सोलिङ योजना ।

७९/८० 04/07/2023 - 14:45 PDF icon बागखोर सडक सोलिङ योजना.pdf

कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

७९/८० 04/07/2023 - 14:39 PDF icon कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf

वोयरवोका दरभाउ कोटेशन सम्वन्धमा

७८/७९ 06/09/2022 - 16:13

मादी गाउँपालिकाको आशयको सूचना

७८/७९ 03/17/2022 - 18:04

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना

७८/७९ 12/10/2021 - 12:00

संसोधन गरिएको सम्वन्धमा

७८/७९ 11/22/2021 - 10:37 PDF icon मादी गाउँपालिका addendum notice.pdf

पशुपन्छीको औषधी दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धमा

७८/७९ 11/19/2021 - 21:18

Invitation for online biding

७८/७९ 10/12/2021 - 12:34 PDF icon ward 3 building notice.pdf

Invitation For seal quotation for moterbike and scooter

७८/७९ 10/12/2021 - 12:33 PDF icon मादी गाउँ पालिकाcatalouge notice बाईक.pdf

Invitation for seal Quotation

७८/७९ 10/12/2021 - 12:31 PDF icon notice pipe and laptop only.pdf

वोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 09/24/2021 - 14:17

invitation for bid quotation

७७/७८ 01/10/2021 - 15:57 PDF icon invitation for bid.pdf

डिजिटाइजेसन सम्बन्धि आसयको सुचना

७७/७८ 11/05/2020 - 15:54

invitation for bid

७७/७८ 11/02/2020 - 13:34

invitation for sealed quotation

७७/७८ 11/02/2020 - 13:32

घटना दर्ता किताव डिजिटाइजेशनको लागी सेवा खरिद सम्वन्धी TOR

७७/७८ 10/19/2020 - 17:01 PDF icon डिजिटाईजेशन TOR.pdf

घटना दर्ता किताव डिजिटाइजेशनको लागी सेवा खरिद सम्वन्धी सूचना

७७/७८ 10/19/2020 - 16:59 PDF icon डिजिटाईजेशनको लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना.pdf

Invitation for Bid

७७/७८ 09/18/2020 - 11:50

भुल सच्याईएको

७७/७८ 09/16/2020 - 17:56 PDF icon IMG_20200916_0001.pdf

Invitation for Bid

७७/७८ 09/16/2020 - 17:55 PDF icon Invitation for Bid.pdf

स्पष्ट पारिएको सम्बन्धमा ।

७७/७८ 09/08/2020 - 13:52

invitation for bid quotation

७७/७८ 09/06/2020 - 16:00

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 03/24/2020 - 18:27 PDF icon IMG_20200324_0003.pdf

आन्तरीक आयको ठेक्का सम्वन्धि शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना

७६/७७ 10/21/2019 - 10:52 PDF icon आन्तरी आय सम्वन्धी ठेक्का २०७६।०७७.pdf

मादी नदी ढुढ्गा गिटि वालुवा वोलपत्र आशयको सुचना सम्वन्धमा

७६/७७ 09/19/2019 - 16:53

मादी गाउँपालिकाको अौषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्वन्धि सुचना

७५/७६ 08/08/2018 - 16:23 PDF icon IMG_20180808_0004.pdf